« Fiberglass Merdivenler «

FİBERGLASS SÜRGÜLÜ MERDİVENLERFİBERGLASS SÜRGÜLÜ MERDİVENLER

Fiberglass Sürgülü Merdivenler, elektrik akımını iletmediğinden dolayı elektrik kablolarına ve hatlarına yakın yerlerde çalışanlar için uygun ve güvenilir ürünlerdir. Ayrıca açık alanlarda çalışanlar tarafından, özellikle kötü hava koşullarında tercih edilirler. Emniyeti sağlayan çift kilit sistemine sahiptir.

Güvenli Merdiven Kullanımı
Safe Use of Stairs

Üç Nokta Bağlantı Kuralı / Merdivene yüzünüz dönük çalışın.

Three Point Connection Rule / Work facing the ladder.

Merdivenin en üst iki basamağında çalışılmamalıdır.

Should not work on the top two steps of the ladder.

İş ayakkabıları ve basamaklar yağlı, çamurlu olmamalıdır.

Work shoes and steps shall not be oily, muddy.

Taşınabilir aletleri, alet kemerinde taşıyın.

Portable appliances, shall be carried in tool belt.

Fiberglass Sürgülü Merdivenler hakkında detaylı bilgi ve sipariş için lütfen iletişime geçiniz.

Ara SMS Gönder İletişim fiberglass sürgülü merdivenler