« Alüminyum Merdivenler «

MEYVE TOPLAMA MERDİVENİMEYVE TOPLAMA MERDİVENİ

Meyve Toplama Merdivenleri, hafif olması nedeniyle ağaçlar arasında kolaylıkla taşınır, üç ayaklı olması özelliğiyle de ağaca daha yakın kurulacağından meyve toplamayı kolaylaştırır. Meyve Toplama Merdivenleri, 2 metreden 6 metreye kadar üretilmektedir.Sizin ve çalışma ortamınızın en büyük yardımcısı olacaktır.

Güvenli Merdiven Kullanımı
Safe Use of Stairs

Üç Nokta Bağlantı Kuralı / Merdivene yüzünüz dönük çalışın.

Three Point Connection Rule / Work facing the ladder.

Merdivenin en üst iki basamağında çalışılmamalıdır.

Should not work on the top two steps of the ladder.

İş ayakkabıları ve basamaklar yağlı, çamurlu olmamalıdır.

Work shoes and steps shall not be oily, muddy.

Taşınabilir aletleri, alet kemerinde taşıyın.

Portable appliances, shall be carried in tool belt.

Meyve Toplama Merdiveni hakkında detaylı bilgi ve sipariş için lütfen iletişime geçiniz.

Ara SMS Gönder İletişim meyve toplama merdiveni