« Aluminum Ladders «

THREE-PIECE MULTI-PURPOSE LADDERSTHREE-PIECE MULTI-PURPOSE LADDERS

Three-piece mum-purpose ladders can be used in different ways without  leaning on any position. It can be turned into three-piece slide-type ladder that can be used by resting easily due to the special joint lock system. Expansion has been fixed with strong straps, sliding has been eliminated with rubber feet.

Güvenli Merdiven Kullanımı
Safe Use of Stairs

Üç Nokta Bağlantı Kuralı / Merdivene yüzünüz dönük çalışın.

Three Point Connection Rule / Work facing the ladder.

Merdivenin en üst iki basamağında çalışılmamalıdır.

Should not work on the top two steps of the ladder.

İş ayakkabıları ve basamaklar yağlı, çamurlu olmamalıdır.

Work shoes and steps shall not be oily, muddy.

Taşınabilir aletleri, alet kemerinde taşıyın.

Portable appliances, shall be carried in tool belt.

Three-piece Multi-purpose Ladders hakkında detaylı bilgi ve sipariş için lütfen iletişime geçiniz.

Ara SMS Gönder İletişim three-piece multi-purpose ladders